• Ajantasaiset lakisääteiset tiedot

  Ylläpidä automaattisesti ajantasainen luettelo työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

  Näin täytät työturvallisuuslain vaatimukset vaivattomasti!

   
 • Vaivaton raportointi

  Luo ja lähetä verohallinon vaatimat raportit automatisoidusti.

  Työntekijä- ja urakkatietojen raportointi voi olla myös helppoa!

   
 • Tiedot palkanmaksuun automatisoidusti

  Lähetä työntekijäkohtaiset tuntiraportit palkanmaksuun vaivattomasti.

  Tarvittaessa toteutamme rajapinnan kolmannen osapuolen järjestelmiin!

   
 • Seuraa ajankäyttöä

  Seuraa mihin työntekijöitesi aika kuluu ja tee tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

  Näin tehostat toimintaa ja säästät euroja!

   
Raksavalvoja -järjestelmällä hoidat vaivattomasti lakisääteiset velvoitteesi. Järjestelmällä ylläpidät työturvallisuuslain vaatiman ajantasaisen luettelon työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä ilmoitat verottajalle työntekijä- ja urakkatiedot.

Raksavalvoja -järjestelmällä hoidat lakisääteisten velvoitteiden lisäksi työajanvalvonnan. Järjestelmän käyttöönotto on suoraviivaista eikä laiteinvestointeja tarvitse tehdä.

Miksi kannattaisi valita Raksavalvoja?
 • Yksinkertainen käyttöönotto
 • Monipuoliset ominaisuudet
 • Täytät viranomaismääräykset
 • Rajapinnat toisiin järjestelmiin
 • Tehostat toimintaasi

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.Työturvallisuuslaki 52b §

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, itsenäisistä työnsuorittajista, työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Verotusmenettelylaki 15b §

Rakentamispalvelujen tilaajalla on velvollisuus antaa verovalvontaa varten urakkaa koskevia tietoja. Näitä tietoja ovat mm. työmaan sijainti, kesto ja alihankkijalle maksetut maksut. Verotusmenettelylaki 15c §